ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน (O-Net) ปีการศึกษา 2559

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

S 11321395

เชิญผู้ปกครอง G.6 ประชุม "ห้องเรียน Gifted Programme"

เชิญผู้ปกครอง G.6

ประชุม "ห้องเรียน Gifted Programme"

โดย รศ.ดร.ศักดา  ไตรศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

ในหัวข้อ "เรียน Gifted Programme แล้วได้อะไร"

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

เวลา 15:00 - 18:00 น.

ณ หอประชุมโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

พิธีมอบรางวัล ASMO THAI Ceremony Award 2017

นักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ASMO THAI Ceremony Award 2017

วันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เวลา 13.00 - 16.00 น.

 1. ด.ช.กฤต       ธีรติธนาวัฒน์    G.3      วิทยาศาสตร์         เหรียญทองแดง      
 2. ด.ช.ธนัช       สร้อยมุกดา       G.4      วิทยาศาสตร์         เหรียญเงิน          

S 10895520

S 10903583    S 10903584

More Articles...

 1. สอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560
 2. การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ (สพฐ.)
 3. The 6th Q.C. Test Academic Year 2017
 4. ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ
 5. Badminton
 6. ไหว้ครู 4-6
 7. OUTSIDE ACTTVITY
 8. Art G.4
 9. How to compare and contrast
 10. วิทยาศาสตร์
 11. ข่าวประชาสัมพันธ์
 12. การอ่านบทร้อยกรอง
 13. Science Class
 14. TDSA WDSF
 15. น้ำสำคัญไฉน
 16. Mathematics
 17. แข่งขันกีต้าร์ YAMAHA YTMF 2015
 18. Pre O-NET G.6
 19. Art G.6
 20. โครงงานกระดาษสา
 21. Trip ปลูกป่าชายเลน
 22. ค่าประมาณ
 23. ความรู้สึกเชิงจำนวนของตัวเลข
 24. ประวัติและความเป็นมาของว่าวไทย
 25. Trip Safari World
 26. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูล
 27. Summer Art
 28. Spectrum of light
 29. การต่อวงจรไฟฟ้า
 30. Water Rocket
 31. My Invention
 32. จาก Mapping สู่ Think board
 33. Capacity and Volume
 34. การศึกษาชนิดของดิน
 35. BLAST FROM THE PAST
 36. ก่อนเข้าค่ายลูกเสือ
 37. การ์ดวันแม่
 38. Computer G.6
 39. Social Studies
 40. การเรียนวิทยาศาสตร์ ด้วยการ Hi-light เชื่อมโยงข้อมูล
 41. การเรียนในห้องประชุมและอบรมคุณธรรม G.6
 42. กิจกรรมยามเช้าในระดับ G.5
 43. Think board G.4
 44. Moral G.4
 45. การทำ Think board ลงสมุด G.5
 46. วิชาลูกเสือ G.4
 47. Social G.4
 48. รูปเรขาคณิตที่มีแกนสมมาตร G.4
 49. Creating a New Picture Using the 2d shape G.4
 50. มาสำรวจระบบนิเวศในโรงเรียนกันเถอะ G.6