ค่าประมาณ

58 04 23

ประวัติและความเป็นมาของว่าวไทย

58 04 09 Thai G5

   ในรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา ว่าวมิได้ใช้เฉพาะเพื่อความสนุกเท่านั้น แต่มีการใช้ว่าวในการสงคราม คือตอนที่พระยายมราช (สังข์) เจ้าเมืองนครราชสีมาเป็นกบฎ พระเพทราชาสั่งกองทัพไปปราบเมืองไม่สำเร็จ ในครั้งที่ 2 แม่ทัพอยุธยาคิดเผาเมืองอุบายหนึ่งนั้นใช้หม้อดินบรรจุดินดำผูกสายป่านว่าวจุฬาไปถึงหม้อดินดำระเบิดตกไปไหม้บ้านเมือง จากประวัติศาสตร์ตอนนี้ปรากฏเป็นชื่อว่าวจฬาเป็นครั้งแรก

   ต่อมาเมื่อ 3 เมษายน พุทธศักราช 2526 ได้มีหน่วยงานทั้งราชการและเอกชนได้ร่วมมือกันฟื้นฟูกีฬาว่าวขึ้นมาอีกครั้ง โดยการจัดงาน "มหกรรมว่าวไทย" ณ บริเวณท้องสนามหลวง มีการประกวดว่าวชนิดต่าง ๆ มากมาย ทั้งว่าวแผง ว่าวประเภทสวยงาม ประเภทความคิด และว่าวตลกขบขัน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในงานนี้ด้วย และในปีต่อมาคือ พุทธศักราช 2527 ทางกรุงเทพมหานครก็ได้จัดงานนี้อีกเรียกว่า "งานประเพณีว่าวไทย" ณ ท้องสนามหลวง

More Articles...

 1. Trip Safari World
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูล
 3. Summer Art
 4. Spectrum of light
 5. การต่อวงจรไฟฟ้า
 6. Water Rocket
 7. My Invention
 8. จาก Mapping สู่ Think board
 9. Capacity and Volume
 10. การศึกษาชนิดของดิน
 11. BLAST FROM THE PAST
 12. ก่อนเข้าค่ายลูกเสือ
 13. การ์ดวันแม่
 14. Computer G.6
 15. Social Studies
 16. การเรียนวิทยาศาสตร์ ด้วยการ Hi-light เชื่อมโยงข้อมูล
 17. การเรียนในห้องประชุมและอบรมคุณธรรม G.6
 18. กิจกรรมยามเช้าในระดับ G.5
 19. Think board G.4
 20. Moral G.4
 21. การทำ Think board ลงสมุด G.5
 22. วิชาลูกเสือ G.4
 23. Social G.4
 24. รูปเรขาคณิตที่มีแกนสมมาตร G.4
 25. Creating a New Picture Using the 2d shape G.4
 26. มาสำรวจระบบนิเวศในโรงเรียนกันเถอะ G.6
 27. Let's speak up G.6
 28. การเปิดกองลูกเสือ G.5
 29. Have fun with Critical Thinking G.5
 30. Visual Aid of Science G.6
 31. การขยายพันธุ์พืช G.5
 32. We Love ASEAN
 33. Grammar Can Be Fun G.6
 34. R.C.W. G.6
 35. พัฒนาการสอนของคุณครู G.4
 36. การวัดด้วยไม้โปรแทร็คเตอร์ G.5
 37. Measurement G.5
 38. ใบพืชสร้างอาหารประเภทใด G.4
 39. Power Point Presentation
 40. Mind Mapping G.5
 41. Think Board G.6
 42. "How to the plants make food?"
 43. สร้างนักคิดด้วยบอร์ดความคิด
 44. การอ่านช่วงเช้า เพื่อค้นหาคำศัพท์
 45. เตรียมความพร้อมสู่นโยบายการคัดสปีดบอล
 46. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
 47. G.4 Watch movies in English
 48. G.5 Watch movies in English
 49. G.6 Watch movies in English
 50. 3D's ASEAN nation architectures