สอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560

สอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า (อาคาร 3)

วิชาที่สอบ

- คณิตศาสตร์

- ภาษาไทย

- วิทยาศาสตร์

- ภาษาอังกฤษ

Calendar O NET60 005

การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ (สพฐ.)

ผลการแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

(รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา / รอบสองระดับประเทศ /รอบสามค่ายวิชาการ)

 จากการแข่งขันรอบแรกในวันที่ 7 มกราคม  พ.ศ. 2561  นักเรียนได้ผ่านการคัดเลือกดังนี้

 ด.ช. กันตวัฒน์            ยุทธพัฒน์ศักดิ์             G.6      เหรียญทองแดง  วิชาคณิตศาสตร์

 ด.ช.กรวิชญ์                 เกตุพิบูลย์                    G.6      เหรียญเงิน          วิชาคณิตศาสตร์

 ด.ช.ภาคภูมิ                 เกียรติวนิชวิไล            G.4      เหรียญเงิน           วิชาวิทยาศาสตร์

 ด.ญ.นิชนิภา                ถาวรภูสิต                    G.6      เหรียญทอง          วิชาวิทยาศาสตร์

 **และจะมีการแข่งขันรอบ 2 ระดับประเทศในวันที่ 24 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561**

 

The 6th Q.C. Test Academic Year 2017

G.3-4      - 6th February 2018 (Period 1 G.3, Period 2 G.4)

G.5-6      - 7th February 2018 (Period 1 G.5, Period 2 G.6)

     The quality control (Q.C) test is listening test in which students are verbally asked multiple choice questions and must choose the correct answers based solely on their listening capabilities. 

     There are 20 questions from Language, Mathematics, Science and Social studies, 5 questions from each subject.

1503899327887

 

 

More Articles...

 1. ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ
 2. Badminton
 3. ไหว้ครู 4-6
 4. OUTSIDE ACTTVITY
 5. Art G.4
 6. How to compare and contrast
 7. วิทยาศาสตร์
 8. ข่าวประชาสัมพันธ์
 9. การอ่านบทร้อยกรอง
 10. Science Class
 11. TDSA WDSF
 12. น้ำสำคัญไฉน
 13. Mathematics
 14. แข่งขันกีต้าร์ YAMAHA YTMF 2015
 15. Pre O-NET G.6
 16. Art G.6
 17. โครงงานกระดาษสา
 18. Trip ปลูกป่าชายเลน
 19. ค่าประมาณ
 20. ความรู้สึกเชิงจำนวนของตัวเลข
 21. ประวัติและความเป็นมาของว่าวไทย
 22. Trip Safari World
 23. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูล
 24. Summer Art
 25. Spectrum of light
 26. การต่อวงจรไฟฟ้า
 27. Water Rocket
 28. My Invention
 29. จาก Mapping สู่ Think board
 30. Capacity and Volume
 31. การศึกษาชนิดของดิน
 32. BLAST FROM THE PAST
 33. ก่อนเข้าค่ายลูกเสือ
 34. การ์ดวันแม่
 35. Computer G.6
 36. Social Studies
 37. การเรียนวิทยาศาสตร์ ด้วยการ Hi-light เชื่อมโยงข้อมูล
 38. การเรียนในห้องประชุมและอบรมคุณธรรม G.6
 39. กิจกรรมยามเช้าในระดับ G.5
 40. Think board G.4
 41. Moral G.4
 42. การทำ Think board ลงสมุด G.5
 43. วิชาลูกเสือ G.4
 44. Social G.4
 45. รูปเรขาคณิตที่มีแกนสมมาตร G.4
 46. Creating a New Picture Using the 2d shape G.4
 47. มาสำรวจระบบนิเวศในโรงเรียนกันเถอะ G.6
 48. Let's speak up G.6
 49. การเปิดกองลูกเสือ G.5
 50. Have fun with Critical Thinking G.5