สอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560

สอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า (อาคาร 3)

วิชาที่สอบ

- คณิตศาสตร์

- ภาษาไทย

- วิทยาศาสตร์

- ภาษาอังกฤษ

Calendar O NET60 005