พิธีมอบรางวัล ASMO THAI Ceremony Award 2017

นักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ASMO THAI Ceremony Award 2017

วันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เวลา 13.00 - 16.00 น.

  1. ด.ช.กฤต       ธีรติธนาวัฒน์    G.3      วิทยาศาสตร์         เหรียญทองแดง      
  2. ด.ช.ธนัช       สร้อยมุกดา       G.4      วิทยาศาสตร์         เหรียญเงิน          

S 10895520

S 10903583    S 10903584