เชิญผู้ปกครอง G.6 ประชุม "ห้องเรียน Gifted Programme"

เชิญผู้ปกครอง G.6

ประชุม "ห้องเรียน Gifted Programme"

โดย รศ.ดร.ศักดา  ไตรศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

ในหัวข้อ "เรียน Gifted Programme แล้วได้อะไร"

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

เวลา 15:00 - 18:00 น.

ณ หอประชุมโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า