โครงงานกระดาษสา

58 04 29 วทย  

     เนื่องจากทรัพยากรป่าไม้มีความสำคัญมากต่อมนุษย์ ปัจุบันมีการตัดต้นไม้เพื่อนำมาทำของเครื่องใช้ เช่น สมุด หนังสือ ที่เราใช้อยู่ทุกปีเพื่อเรียนหนังสือ แต่เมื่อหมดเทอมแล้วเหลือสมุดหรือกระดาษที่ใช้พิมพ์งานไปจึงมีความคิดว่าเราจะลดปริมาณขยะช่วยภาวะโลกร้อนได้อย่างไร จึงเกิดความคิดที่นำกระดาษเหลือใช้มาผลิตใหม่ให้มีสีสัน ลวดลาย และกลิ่นหอม ที่สวยงามตามต้องการสามารถใช้งานได้จริง