กิจกรรมกีฬาสี ระดับอนุบาล 1-3

กิจกรรมกีฬาสี

 

กำหนดการจัดกิจกรรมกีฬาสี ระดับอนุบาล 1-3 ตามวันและเวลาดังนี้

ระดับ KG.3 วันพุธที่ 31 ม.ค. 2561 เวลา 07.30 –  12.00 น.

ระดับชั้น KG.2 วันพฤหัสที่ 1 ก.พ. 2561 เวลา 07.30 – 12.00 น.

ระดับชั้น KG.1 วันศุกร์ที่ 2  ก.พ. 2561 เวลา 07.30 –12.00 น.

ขอเชิญท่านผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีตามวันและเวลาดังกล่าว