ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / Lower secondary Education (Grade 7 - 9)

การแข่งขันรายการ STAR KIDS ช่อง 13

ด.ญ.ยมลภัทร    ธนภทโรดม  ห้อง  G.7A ( Smart   Class)

ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ  STAR   KIDS   ช่อง 13

( เสาร์  ที่ 10  มีนาคม  2561  เวลา  10.30  น.)

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  

เป็นผู้มีทักษะความสามารถด้านการร้องเพลง

ชื่นชม   เก่งมากๆเยี่ยมเลยค่ะ

88

พิธีมอบใบเกียรติบัตร

พิธีมอบใบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีทักษะ

และความสามารถด้านการประสานเสียงและวงโยธวาทิต

     ขอบคุณคุณครู+นักเรียนทุกๆคนที่เหน็ดเหนื่อยกับการฝึกซ้อมจนประสบความสำเร็จ

18

พิธีมอบ THE BEST OF ACADEMIC YEAR 2017 ( G.7 – 9)

 

 

พิธีมอบ The  best  of  Academic  year  2017 ( G.7 – 9)

มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะเป็นนักเรียนนักอ่าน นักคิด นักสร้าง นักนำเสนอที่ดี

ในโอกาสปิดปีการศึกษานี้ จึงขอมอบของขวัญพิเศษ

ด้วยชิ้นงานการบันทึกใช้สมุดเรียนที่ดีที่สุดแห่งปีให้ท่านผู้ปกครองได้ชื่นชมและแสดงความยินดีกับบุตรหลานของท่าน ที่มีความตั้งใจใฝ่เรียนรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะตลอดปีที่ผ่านมา

01

02

03

 

 

Lecture Presentation by the secretary,

Lecture Presentation by the secretary,

Mr. TRAN Thanh Tuan of the Socialist Republic of Vietnam

On Thursday 22nd Third secretary Mr. TRAN Thanh Tuan of the Socialist Republic of Vietnam came to Sarasas Witaed Romklao School to present a lecture on “Republic of Vietnam and the ASEAN Community” to grade 7,8,9 students and teachers.

0504

 

  

 

 

 

 

 

 

More Articles...

 1. เนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 3. รางวัล O-NET ปีการศึกษา 2559
 4. การสอบ Q.C ( G. 7-9 )
 5. กิจกรรม Summer 2018 G.7-9
 6. สอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560
 7. ห้องเรียน Gifted Programme”นักเรียน G.6 ขึ้น G.7 และ นักเรียน G.9 ขึ้น G.10
 8. รางวัลแห่งความภูใจในเครือสารสาสน์
 9. The 6th Q.C. Test Semester 2 Academic Year 2017
 10. กำหนดการสอบคัดเลือกแผนการเรียน G.9 ขึ้น G.10
 11. ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 12. มาตราตัวสะกด
 13. พาราโบลา
 14. การสร้างกราฟด้วยสมการ
 15. Enjoy Science by hands on
 16. สถาปนากรุงศรีอยุธยา
 17. คำราชาศัพท์
 18. Enjoy learning in Social Studies
 19. การฟัง
 20. มหัศจรรย์การอ่านยามเช้า
 21. Digestive System
 22. วิชาหน้าที่พลเมือง
 23. Enjoy Science Lab class
 24. คำสมาส
 25. Deline กับลายเส้น
 26. Creative mathamatics
 27. การแปลงเรขาคณิต
 28. การอ่านยามเช้าก่อนเรียน
 29. เรียนรู้เรื่อง แรง
 30. Q.C.
 31. การสื่อสารจากการฟังและดู
 32. ระบบการไหลเวียนเลือด
 33. Health Education Class
 34. ความสำคัญพุทธศาสนา
 35. ระบบนิเวศ บนบก
 36. In Science
 37. frame by frame
 38. Tangram
 39. Ecosystem
 40. พันธุกรรมที่แตกต่างของดอกไม้
 41. How to use Microscope
 42. พลศึกษา การม้วนหน้า G.7
 43. รู้ระบบทางเดินอาหาร ไปกับวิทยาศาสตร์
 44. โมเดล สุภาษิต คำพังเพย
 45. รวมพลคนปลูกป่า
 46. SCIENCE SUBJECT2
 47. language
 48. เข้าครัวกับวิทยาศาสตร์
 49. นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
 50. อนุรักษ์ทรัพยากรกับวิชาภาษาไทย