ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กำหนดการสอบคัดเลือกแผนการเรียน G.9 ขึ้น G.10

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561

เวลา 08.30 – 15.15 น.  (อาคาร 4 ชั้น 4)

*********************************************************

Sarasas Witaed Romklao School

ตารางสอบคัดเลือกการศึกษาต่อ G.9 ขึ้น G.10

Date

       Time

08.30 – 10.00

10.00 – 11.30

Lunch  11.30 – 12.15  น.

12.15-13.45

13.45-15.15

พฤหัสบดี

25 มกราคม

2561

คณิตศาสตร์

9A-9C

วิทยาศาสตร์

9D-9F

ภาษาไทย

9A-9C

ภาษาอังกฤษ

9D-9F

วิทยาศาสตร์

9D-9F

คณิตศาสตร์

9A-9C

ภาษาอังกฤษ

9D-9F

ภาษาไทย

9A-9C

       

หมายเหตุ : ประกาศผลสอบ วันจันทร์ที่ 29  มกราคม 2561