ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ห้องเรียน Gifted Programme”นักเรียน G.6 ขึ้น G.7 และ นักเรียน G.9 ขึ้น G.10

เชิญประชุมฟังการบรรยายรายละเอียดห้องเรียน Gifted Programme” นักเรียน G.9 ขึ้น G.10

โดย รศ.ดร. ศักดา ไตรศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยศาสตร์ – คณิตศาสตร์  

บรรยายหัวข้อ ห้อง เรียน Gifted Programme แล้วได้อะไรอัจฉริยะสร้างได้ 

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ หอประชุมโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

 

 

เชิญประชุมฟังการบรรยายรายละเอียดห้องเรียน Gifted Programme” นักเรียน G.6 ขึ้น G.7

โดย รศ.ดร. ศักดา ไตรศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยศาสตร์ – คณิตศาสตร์  

บรรยายหัวข้อ ห้อง เรียน Gifted Programme แล้วได้อะไรอัจฉริยะสร้างได้ 

วันเสาร์ที่ 3กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 – 18.00 น. 

ณ หอประชุมโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

01