ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การแข่งขันรายการ STAR KIDS ช่อง 13

ด.ญ.ยมลภัทร    ธนภทโรดม  ห้อง  G.7A ( Smart   Class)

ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ  STAR   KIDS   ช่อง 13

( เสาร์  ที่ 10  มีนาคม  2561  เวลา  10.30  น.)

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  

เป็นผู้มีทักษะความสามารถด้านการร้องเพลง

ชื่นชม   เก่งมากๆเยี่ยมเลยค่ะ

88