แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโรงเรียน ชั่วคราว

เรียน ท่านผู้ปกครอง
ทางโรงเรียนต้องขออภัย ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2360-8790-2
นั้นไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ เนื่องจากสายโทรศัพท์
จากทางองค์การโทรศัพท์นั้นถูกขโมยตัดสายไป 
และทางองค์การฯ แจ้งว่า จะแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ภายในวันที่ 9 เมษายนนี้ 
อนึ่งท่านผู้ปกครองสามารถติดต่อกับทางโรงเรียนในช่วงเวลานี้
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 09-5581-6453 เป็นการชั่วคราว

                                                                           งานธุรการ