กิจกรรม Success Day ระดับ G.1-G.2

เรียนเชิญท่านผู้ปกครองเข้าร่วมชมการแสดง Drama แห่งปีการศึกษา 2560

              G.1    วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

              G.2   วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

ณ.หอประชุมใหญ่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

เวลา 07.45 - 11.15 น.

 

 

 

Keyboard

58 6 30 music

More Articles...

 1. ไหว้ครู G.1-3
 2. Living and Non-living things
 3. Human genetic traits
 4. สุ จิ ปุ ลิ
 5. Family & Friends book characters
 6. ความรู้จากบอร์ดหน้าห้อง
 7. Trip Safari World G.1-2
 8. Summer Computer
 9. Summer Music
 10. มหัศจรรย์ของแรง G.1
 11. นักอ่าน นักคิด นักประดิษฐ์ นักนำเสนอ G.2
 12. โรงงานผลิตก๊าซ G.1
 13. Respect G.3
 14. ภาษาไทย...ของดีในตำบล G.3
 15. ทำไมน้ำแข็งจึงลอยน้ำได้ G.1
 16. What are,you wearning G.2
 17. ไข่ลอยในน้ำเกลือ G.1
 18. สิบปากว่าไม่เท่าสิบมือทำ G.2
 19. คณิต...คิดสนุก G.3
 20. เปลือกผลไม้ลบคำผิด G.1
 21. The weather G.2
 22. ป่าของฉัน G.2
 23. อนาคตโปร G.3
 24. Sri Sarasas day G.3
 25. วันดีศรีสารสาสน์ G.3
 26. เล่านิทานให้ลูกหลานฟัง G.1
 27. time G.2
 28. นิเทศการสอน G.1
 29. จากอดีตสู่ปัจจุบัน G.2
 30. การจัดบอร์ดความรู้ G.1
 31. Making Music with Water G.3
 32. สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ G.3
 33. สรุปผลการสอบ G.3
 34. Speaking Activity G.2
 35. Odd One Out คืออะไร G.1
 36. คำถาม Hots/Lots G.1
 37. บอกรักผ่านไปรษณียบัตร G.3
 38. Social mind mapping G.3
 39. การพัฒนาครูระดับ G.3
 40. เชือกร้อยน้ำแข็ง G.3
 41. A clock G.3
 42. Hands-on G.2
 43. สรุปผลการสอบ Q.C.ระดับ G.3
 44. Social Class G.2
 45. Activity G.1d
 46. เลขคณิต พิชิตโจทย์ G.2
 47. การเรียนลูกเสือ G.3
 48. Reading Skill G.1F
 49. Measurement of Length G.3
 50. การนิเทศการสอนของครู G.1