นักอ่านสู่นักคิด

   โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า  เรามุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นนักอ่านสู่นักคิดและนักนำเสนอ  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่1 (Grade 1)ในช่วงMorning time (07.20 น.- 07.45 น.)จะฝึกให้นักเรียนอ่านหนังสือภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำของทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี  ส่วนวันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์จะมีครูต่างชาติมาฝึกการสนาทนาให้กับนักเรียน  หลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติจะเป็นช่วงของ Reading time (08.00น.-08.15น.) จะเน้นการอ่านดรุณศึกษา  เมื่ออ่านจบแต่ละบทจะฝึกให้นักเรียนตอบคำถามแบบ Hot หรือ Odd one out และฝึกให้นักเรียนออกมาสรุปเรื่องที่อ่านให้เพื่อนฟัง

G1 011

คุณครูกำลังทบทวนการสอบ Q.C.

G1 012

Teacher Robert is using the whiteboard as part of his Q.C.revision

G1 013

 ช่วง Reading time

 

******************************************