การเขียน R.C.W.ระดับ G.3

     การเขียน R.C.W.ในระดับG.3  ของเดือนนี้ขอนำเสนอเนื้อหาของ ASEAN เพื่อให้นักเรียนได้ค้นหาข้อมูล และทราบเกี่ยวกับความเป็นมาของ ASEAN มากยิ่งขึ้นและทำให้รู้ทัน ข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันอีกด้วย

G3 012

นักเรียนเขียน RCW ด้วยความตั้งใจ

G3 011

    ผลงานของหนู "สำเร็จแล้วค่ะ"

G3 013

ตัวอย่างผลงานนักเรียน

G3 014