ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / Upper secondary Education (Grade 10 - 12)

The 6th Q.C. Test Semester 2 Academic Year 2017

Grade 10 – 12 Q.C. test will be held on 9th February 2018

    The purpose of the Q.C test is to test the students listening skills. Listening skills are an important part of effective communication. Hearing is the physical ability, while listening is a skill. Listening skills allow one to make sense of and understand what another person is saying. The test is in four parts: their understanding of vocabulary, their short conversation skills, grammar structure and a short article with questions to check their understanding.

10320

การเซ็นสัญญาลงนามความร่วมมือ (MOU)

การเซ็นสัญญาลงนามความร่วมมือ (MOU)

การเซ็นสัญญาลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้ากับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.-13.00 น. ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส

 mou

mou2

mou3

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น G.12

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น G.12

วันที่  7,9,12,14  กุมภาพันธ์  2561

เวลา  8.30 น.- 16.00 น.

 

Exam table G.12

More Articles...

 1. KMITL Mini Expo 2018
 2. การอบรมแก้ปัญหา เด็กจบไปทำงานไม่เป็น
 3. สัปดาห์วิทยาศาสตร์
 4. ฝึกอ่านเร็ว เพื่อพัฒนาการอ่าน
 5. ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู
 6. The benefit of crossword puzzle in Social studies
 7. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล G11
 8. Chemical Science through periodic table
 9. เอนไซม์จากสิ่งมีชีวิต
 10. Biology for life.
 11. stop motion
 12. Physics is fun
 13. Necessity of Grammar
 14. การเตรียมตัวเข้าสู่admission
 15. โครงการติวเข้ม
 16. language Grade10
 17. Reading Class
 18. การดําเนินการของเซต
 19. วิวัฒนาการตารางธาตุ
 20. News for English Learning
 21. บาลีสันกฤต
 22. Toeic G.12
 23. Smart class Field Trip4
 24. Education Trip
 25. การอ่านยามเช้า
 26. Seven Habits
 27. Smart class Field Trip3
 28. Smart class Field Trip2
 29. Maths Activity
 30. โครงสร้างอะตอม
 31. โครงสร้างภายในของพืช
 32. Smart class Field Trip
 33. SUMMER 2015
 34. การดำเนินการเรื่อง เซต
 35. บรรยากาศการติว GAT - PAT ช่วงเรียนภาคฤดูร้อน
 36. Art Drawing @ SWR Summer School 2015
 37. Daily morning and Classroom
 38. Daily morning news and classroom
 39. การเรียนการสอน ASEAN NEWS
 40. สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ จัดกิจกรรม พบนักเรียน
 41. อบรมเรื่อง การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
 42. TOEIC Vocabulary
 43. Daily morning news, Toeic, Classroom
 44. Morning news Class, Class room, TOEIC (3)
 45. กิจกรรมวันสุนทรภู่
 46. Morning news Class, Class room, TOEIC (2)
 47. กิจกรรมการเรียนการสอน G.10-12
 48. Morning news Class, Class room, TOEIC
 49. Daily Morning News from CNN&BBC
 50. รับน้องใหม่ G.10