ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / Upper secondary Education (Grade 10 - 12)

การอบรมแก้ปัญหา เด็กจบไปทำงานไม่เป็น

G.12 109

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

G.12 108

ฝึกอ่านเร็ว เพื่อพัฒนาการอ่าน

G.11 104

More Articles...

 1. ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู
 2. The benefit of crossword puzzle in Social studies
 3. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล G11
 4. Chemical Science through periodic table
 5. เอนไซม์จากสิ่งมีชีวิต
 6. Biology for life.
 7. stop motion
 8. Physics is fun
 9. Necessity of Grammar
 10. การเตรียมตัวเข้าสู่admission
 11. โครงการติวเข้ม
 12. language Grade10
 13. Reading Class
 14. การดําเนินการของเซต
 15. วิวัฒนาการตารางธาตุ
 16. News for English Learning
 17. บาลีสันกฤต
 18. Toeic G.12
 19. Smart class Field Trip4
 20. Education Trip
 21. การอ่านยามเช้า
 22. Seven Habits
 23. Smart class Field Trip3
 24. Smart class Field Trip2
 25. Maths Activity
 26. โครงสร้างอะตอม
 27. โครงสร้างภายในของพืช
 28. Smart class Field Trip
 29. SUMMER 2015
 30. การดำเนินการเรื่อง เซต
 31. บรรยากาศการติว GAT - PAT ช่วงเรียนภาคฤดูร้อน
 32. Art Drawing @ SWR Summer School 2015
 33. Daily morning and Classroom
 34. Daily morning news and classroom
 35. การเรียนการสอน ASEAN NEWS
 36. สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ จัดกิจกรรม พบนักเรียน
 37. อบรมเรื่อง การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
 38. TOEIC Vocabulary
 39. Daily morning news, Toeic, Classroom
 40. Morning news Class, Class room, TOEIC (3)
 41. กิจกรรมวันสุนทรภู่
 42. Morning news Class, Class room, TOEIC (2)
 43. กิจกรรมการเรียนการสอน G.10-12
 44. Morning news Class, Class room, TOEIC
 45. Daily Morning News from CNN&BBC
 46. รับน้องใหม่ G.10
 47. ปฐมนิเทศ นักเรียนและผู้ปกครอง G.10
 48. TOEIC extra class
 49. CNN NEWS Project
 50. Students present how to solve math problems