ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การเซ็นสัญญาลงนามความร่วมมือ (MOU)

การเซ็นสัญญาลงนามความร่วมมือ (MOU)

การเซ็นสัญญาลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้ากับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.-13.00 น. ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส

 mou

mou2

mou3