ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รับน้องใหม่ G.10

1

ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน

นักเรียนระดับชั้น G.12 ได้จัดกิจกรรม "รับน้องใหม่ G.10" เพื่อผสานความสามัคคีกันในการเรียน ในการทำกิจกรรมต่อๆไป และจะได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่

 

2 1
3 4