ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมวันสุนทรภู่

11

กิจกรรมวันสุนทรภู่

นักเรียนระดับชั้น G.10 - 12 เข้าชม ละครจาก คณะมรดกใหม่ เรื่อง "อิเหนา"

 

33

44

77

88