ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อบรมเรื่อง การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

IMG 5356

ในวันพฤหัสฯที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา ทางสโมสรไลอ้อน โรตารี่ เข้ามาอบรมให้ความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในเรื่อง "การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร" .... 

ซึ่งในการนี้ นักเรียนของเราได้รับความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น .... 

IMG 5359

IMG 5360