ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ จัดกิจกรรม พบนักเรียน

IMG 5358

ในวันพฤหัสฯที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา ทางสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ ได้เข้ามาจัดกิจกรรม เพื่อพบปะนักเรียน และได้เปิดตัวหน้งสือ "แมลงกินได้" โดยมี น้องแพท นักเขียนหนังสือดังกล่าว เข้าพูดคุย พบกับนักเรียน ..... (ซึ่งที่มาของหนังสือเล่มนี้ มาจากการวิจัยของน้องแพทจนสามารถมาเป็นหนังสือเล่มดังกล่าวได้)

IMG 5361