รายละเอียดการเข้าศึกษา

สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2360-8790-2 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. -16.30 น.

e-mail address :
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.