การได้รับสิทธิในส่วนของงบประมาณที่รัฐบาลเข้ามาส่วนเหลือในด้านการศึกษา

ถาม :  มัณฑนา ยังเจริญ

เรื่อง : การได้รับสิทธิในส่วนของงบประมาณที่รัฐบาลเข้ามาส่วนเหลือในด้านการศึกษา

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

ดิฉันซึ่งเป็นคุณแม่ลูกสองคน ที่ได้เข้ามาศึกษาที่นี่เป็นเวลาเกือบ 6 ปีแล้วนะคะ เรื่องจากชื่อเสียงของโรงเรียนและอยู่ใกล้บ้านด้วย ระบบการเรียนการสอนที่นี่ก็เป็นที่ยอมรับในสังคมดี

แต่ดิฉันมีความข้องใจบางเรื่องที่ต้องการความกระจ่าง หากสามารถชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบจะเป็นเรื่องที่ดีมาก เช่นเรื่อง นโยบายที่รัฐบาลช่วยเลือในเรื่องของค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และอื่นที่รัฐบาลแจ้งมา สำหรับการศึกษาของเอกชน มาช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนในโรงเรียนของท่านอย่างไร เพราะที่ผ่านมาไม่เห็นมีการได้รับเงินช่วยเหลือหรือการชี้แจงใด เงินช่วยเหลือจำนวนไม่มากแต่สำหรับเด็กสองคนก็เป็นเงินที่เยอะอยู่นะคะ หรือทางโรงเรียนต้องการนำไปช่วยเหลือเรื่องอื่นๆ ก็สามารถชี้แจงความกระจ่างให้ผู้ปกครองเพื่อที่จะได้ไม่เกิดข้อสงสัย ในการนำเงินก้อนนี้ไปใช้ก็จะเป็นประโยชน์กับทางโรงเรียนและท่านผอ.ด้วยค่ะ หวังว่าเราจะได้ทราบคำตอบเรื่องนี้นะคะ
 
ตอบ : ADMIN