ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา (สถานที่ตั้ง และขนาดสถานศึกษา)

โรงเรียน ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 37 ไร่ เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนในเดือนธันวาคม 2544 และมี พิธีเสกอาคารเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2546 ท่ามกลางสภาพแวดล้อมอันเขียวขจีและสงบปราศจากมลภาวะและความแออัดของจราจร อาคารทำการ มีรูปแบบเฉพาะอันสง่างามของโรงเรียนสองภาษาในเครือ สารสาสน์ซึ่งออกแบบให้ห้องเรียนมีระบบการหมุนเวียนของอากาศบริสุทธิ์จากธรรมชาติ ประกอบด้วยอาคารเรียน 4 ชั้น 4 หลัง แบ่งเป็นห้องต่าง ๆ รวม 188 ห้อง ประกอบด้วย ห้องเรียน 127 ห้อง ห้องประกอบอื่น ๆ รวมกันอีก 61 ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์, ห้องสมุด, ห้องดนตรี, ห้องธุรการ, ห้องพยาบาล, ห้องประชุม, ห้องนอนอนุบาล, ห้องเอกสาร, ห้องกิจกรรม, ห้องวีดีโอ, ห้องศิลปะ, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องศูนย์สื่อ, ห้องอินเตอร์เน็ต และห้องพักครู ที่มีระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ครบครัน อีกทั้งยังมีสระว่ายน้ำ, สวนหย่อมและสวนเกษตร, สนามเล่นกีฬาสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง 5 สนาม พร้อมอุปกรณ์, สนามฟุตบอล, สนามบาสเกตบอล รวมทั้งอาคารโรงครัวและห้องพักคนงาน 2 ชั้น 1 หลัง และ โรงอาหาร 1 หลัง มีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 153 เครื่อง ในจำนวนนี้ใช้สำหรับการเรียนการสอน 105 เครื่อง และสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต งานบริหารฝ่ายต่าง ๆ อีก 48 เครื่อง นอกจากนี้ยังมีสื่อการเรียนการสอนมากกว่า 1,000 ชิ้น

โดยรวมบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นโรงงานและเป็นหมู่บ้านจัดสรรมีประชากรประมาณ 180,000 คน
บริเวณ ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ โรงงานสร้างท่อซีเมนต์ หมู่บ้านจัดสรร ตลาดในแหล่งชุมชนเคหะร่มเกล้า ชุมชนหัวตะเข้ ชุมชนมีนบุรี สนามบินสุวรรณภูมิ ฯลฯ


โรงเรียนมีเขตพื้นที่บริการได้แก่ หมู่บ้านธารารมณ์ ม.สัมมากร ม.พฤกษชาติ ม.ปรีชา 4 ม.ปรีชาร่มเกล้า ม.นครินทร์กาเด้นท์ ม.รุ่งกิจกาเด้นท์ ม.นริลวิลล์ ม.รุ่งกิจวิลล่า 6 ม. รุ่งวิลล่า 7 ม.รุ่งกิจวิลล่า 9 ม. รุ่งกิจวิลล่า 11

อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้าง และธุรกิจส่วนตัว เนื่องจาก ประชากรที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบ้านจัดสรรที่ใหญ่โต มักจะประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว
นอกนั้นก็จะเป็นการรับจ้างตามบริษัท ห้างร้านในละแวกชุมชนใหญ่ๆ และที่สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนา พุทธ ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง ตรุษจีน คริสมาส และปีใหม่ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 80 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 90 ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 150,000 ? 500,000 บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน

โรงเรียน สารสาสน์วิเทศร่มเกล้าเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้แหล่งชุมชนขนาดใหญ่ มีความเจริญ และที่สำคัญมีสถานที่สำคัญทางศาสนา (วัด) หลายแห่ง และเป็นวัดที่มีชื่อเสียง
ดังนั้นแหล่งชุมชนเหล่านี้จึงเป็นแหล่งการ เรียนรู้ที่สำคัญสำหรับเด็กนักเรียนที่จะได้ไปศึกษาเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น วัดปัญญาฯ สนามบินสุวรรณภูมิ สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี
สถานีตำรวจนครบาลหัวตะเข้ ซึ่งสารวัตรก็ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการจราจรเป็นอย่างดี ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาด้วยดีตลอดมา โรงเรียนอยู่ห่างไกลแหล่งยาเสพติด นักเรียนมีความปลอดภัยสูงเพราะในโรงเรียนมีการเฝ้าระวังความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่นักเรียนอยู่ในโรงเรียน