เพลงประจำโรงเรียน

 

มาร์ชร่มเกล้า

(รับ) แดนดินถิ่นนี้งามสมนามร่มเกล้า ก่อฐานชีวิตเราชาวเหลืองฟ้า
เกียรติงามแพรวพราวเด่นเป็นขวัญตา ชื่อลือชาสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
(1) ร่มเกล้าย้ำใส่จิตคิดดีงาม ร่มเกล้าตามสร้างฐานการศึกษา
ร่มเกล้าสอนเสริมตนคนพัฒนา ร่มเกล้าให้ศาสตราคุ้มภัยตน (รับ)
(2) ขวัญแดนร่มเกล้า ดั่งเงาใจ เกียรติภูมิของเราเทิดบูชา
สารสาสน์ร่มเกล้านำทางชีวา ดุจแสงธรรมล้ำค่าประจำใจ (รับ)