ใบสมัครการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 (รอบคัดเลือก)

 ที่ สวร.พิเศษ/2555

  23 มกราคม 2556

 เรื่อง      ขอเชิญร่วมแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชนกรุงเทพมหานคร กลุ่มที่ 15 และกลุ่มที่ 17

เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการ

                        2. ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ

            ด้วยโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ได้เป็นสถานที่จัดสอบแข่งขันทักษะวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร กลุ่มที่ 15 และกลุ่มที่ 17 การแข่งขันกำหนดขึ้นในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556 เวลา 08.30 ? 12.00 น.

            ในการนี้โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ใคร่ขอเชิญท่านส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

ดาวน์โหลดจดหมาย

More Articles...

 1. ขอเชิญร่วมกิจกรรมฉลองครบรอบ 10 ปี แผนกอนุบาล
 2. การสั่งจองสมุดหนังสือปีการศึกษา 2556
 3. ขออนุญาตพานักเรียนร่วมกิจกรรม SET Junior Financial Club 2012
 4. ขออนุญาตพานักเรียนร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 5. ขอนำลูกเสือเหล่าอากาศเข้าค่ายพักแรม นักเรียน ระดับชั้น G.8
 6. ขออนุญาตพานักเรียนร่วมแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 5
 7. ขอนำลูกเสือเหล่าอากาศเข้าค่ายพักแรม นักเรียน ระดับชั้น G.6
 8. แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน
 9. สวร.004/2555 ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง KG.3 ห้อง A ? E จัดซื้ออุปกรณ์สายเมโลเดียน
 10. สวร.003/2555 ตรวจคัดกรองฟัน G.1 , G.2
 11. สวร.001/2555 ใบตอบรับการประกันอุบัติเหตุ
 12. สวร.002/2555 เรียนเสริมพิเศษช่วงเย็น