กำหนดเนื้อหาการสอบ กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ภาคภาษาไทย

กำหนดเนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ภาคภาษาไทย

ปีการศึกษา 2556

ชั้น G.1

ชั้น G.2

ชั้น G.3

ชั้น G.4

ชั้น G.5

ชั้น G.6

ชั้น G.7

ชั้น G.8

ชั้น G.9

ชั้น G.10

ชั้น G.11

ชั้น G.12

 (Click ที่ชั้น เพื่อดาวน์โหลด)

 

More Articles...

 1. กำหนดเนื้อหาการสอบ กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ภาคภาษาอังกฤษ ตามระดับชั้น
 2. กำหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q.C. ครั้งที่ 5 ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2556 ภาคภาษาอังกฤษ
 3. กำหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q.C. ครั้งที่ 5 ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2556
 4. กำหนดเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ภาคภาษาไทย ปีการศึกษา 2556
 5. กำหนดเนื้อหาการสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ภาคภาษาอังกฤษ
 6. กำหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q.C. ครั้งที่ 4 ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2556 ภาคภาษาอังกฤษ
 7. กำหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q.C. ครั้งที่ 4 ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2556
 8. กำหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q.C. ครั้งที่ 3 ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2556
 9. กำหนดเนื้อหาการสอบ กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ภาคภาษาไทย
 10. กำหนดเนื้อหาการสอบ กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ภาคภาษาอังกฤษ
 11. ข่าวสารถึงผู้ปกครอง เกี่ยวกับกำหนดการต่าง ๆ
 12. questionnaire teachers-student's
 13. การขอความอนุเคราะห์ในการประเมินและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการตรวจงาน ของคุณครูและการทำงานของนักเรียนในหนังสือแบบเรียน หนังสือแบบฝึกหัดและสมุดงาน
 14. ผลคะแนนการแข่งขันการตอบปัญหา+สุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ
 15. กำหนดเนื้อหาสอบปลายภาค 2/2555 ระดับชั้น Grade 1 - 12 ภาคไทย
 16. แจ้งข่าวเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก