กำหนดเนื้อหาการสอบ กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ภาคภาษาอังกฤษ ตามระดับชั้น

กำหนดเนื้อหาการสอบ กลางภาคเรียนที่ 2 ภาคภาษาอังกฤษ ตามระดับชั้น

เนื้อหาการสอบ ภาคภาษาอังกฤษ ระดับชั้น G.1

เนื้อหาการสอบ ภาคภาษาอังกฤษ ระดับชั้น G.2

เนื้อหาการสอบ ภาคภาษาอังกฤษ ระดับชั้น G.3

เนื้อหาการสอบ ภาคภาษาอังกฤษ ระดับชั้น G.4

เนื้อหาการสอบ ภาคภาษาอังกฤษ ระดับชั้น G.5

เนื้อหาการสอบ ภาคภาษาอังกฤษ ระดับชั้น G.6

เนื้อหาการสอบ ภาคภาษาอังกฤษ ระดับชั้น G.7 

เนื้อหาการสอบ ภาคภาษาอังกฤษ ระดับชั้น G.8

เนื้อหาการสอบ ภาคภาษาอังกฤษ ระดับชั้น G.9

เนื้อหาการสอบ ภาคภาษาอังกฤษ ระดับชั้น G.10

เนื้อหาการสอบ ภาคภาษาอังกฤษ ระดับชั้น G.11

เนื้อหาการสอบ ภาคภาษาอังกฤษ ระดับชั้น G.12