กำหนดเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ภาคภาษาไทย ปีการศึกษา 2556

กำหนดเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ภาคภาษาไทย  ปีการศึกษา 2556

ชั้น G.1

ชั้น G.2

ชั้น G.3

ชั้น G.4

ชั้น G.5

ชั้น G.6

ชั้น G.7

ชั้น G.8

ชั้น G.9

ชั้น G.10

ชั้น G.11

ชั้น G.12

 (Click ที่ชั้น เพื่อดาวน์โหลด)