เมนูอาหารกลางวันและของว่างวันที่ 24- 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556

วัน เดือน ปี

DATE

เมนูอาหารเช้า

Morning Break

เมนูอาหารกลางวัน/ Lunch

Pre- KG.- KG.3

ผลไม้/ Fruit

เมนูอาหารว่างบ่าย

Afternoon Break

22

-

หยุดเข้าพรรษา

23

-

หยุดเข้าพรรษา

24

นมไมโล

- แกงจืดกวางตุ้งไต้หวัน

- ลูกชิ้นปลาชุบแป้ง

สับปะรด

ไส้กรอกลวก

25

นมชมพู

- Pre KG.- KG.1 = ข้าวต้ม (หมู ไก่ ปูอัด)

- KG.2-3 = ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมู

เงาะ

ฝรั่ง

26

นมไมโล, นมชมพู

- แกงจืดผักหวาน

- ปลากรอบเจ

ชมพู่

ขนมไทย

Additional information