ความหมายของชื่อโรงเรียน

 

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
โรงเรียน : เป็นแหล่งให้ปัญญาชน
สาระ : คือแก่นสารศาสตร์แท้
สาสน์ : แน่วแน่สั่งสอนให้ศึกษา
วิเทศ : เพิ่มทวิภาษาพัฒนา
ร่มเกล้า : กล้าปกป้องเล่าเรียนสุขใจ