ค่าธรรมเนียมการเรียน

 

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา แบ่งชำระเป็น 2 ภาคเรียน คือ

  • ภาคเรียนที่ 1 ชำระ ณ วันมอบตัวเพื่อเข้าเรียน (นักเรียนใหม่)
  • ภาคเรียนที่ 2 ชำระได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคา - 24 ธันวาคม ของทุกปี

 

v   ค่าธรรมเนียมการเรียนที่ต้องชำระในวันมอบตัว

รายการ

ชั้น

ภาคเรียนที่ 1

Pre K.G.

K.G. 1 - 3

G.1 - 3

G. 4

G. 5

G. 6

G. 7 - 9

G. 10

G.11 - 12

ค่าธรรมเนียมการเรียน

17,000

25,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

35,000

35,000

ค่าอาหาร

3,000

3,000

3,000

3,000

3,500

-

-

-

-

ค่าปรับพื้นฐาน

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

49,000

ค่าเรียนว่ายน้ำ

-

500

500

-

-

-

-

-

-

ค่าเรียนดนตรี

-

-

500

500

500

500

-

-

-

ค่าปรับอากาศ

-

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

รวม

24,000

32,500

38,000

37,500

38,000

34,500

34,000

40,000

40,000

v สำหรับค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2 (ชำระในเดือนพฤศจิกายน)

รายการ

ชั้น

ภาคเรียนที่ 2

Pre K.G.

K.G. 1 - 3

G.1 - 3

G. 4

G. 5

G. 6

G. 7

G.8-9

G.10-12

ค่าธรรมเนียมการเรียน

17,000

25,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

35,000

ค่าอาหาร

3,000

3,000

3,000

3,000

3,500

-

-

-

-

ค่าเรียนว่ายน้ำ

-

500

500

-

-

-

-

-

-

ค่าเรียนดนตรี

-

-

500

500

500

500

500

-

-

ค่าปรับอากาศ

-

-

-

-

-

-

1,000

-

1,000

รวม

20,000

28,500

34,000

33,500

34,000

30,500

31,500

30,000

36,000

การชำระเงิน    

· ค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าอาหาร กรุณาชำระเป็นแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายในนาม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 

    หรือชำระเงินสด (ไม่รับเช็คส่วนตัว)

· ค่าปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน ชำระเป็นเงินสด *เท่านั้น*

 

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นไม่รวมค่าอุปกรณ์ ค่าหนังสือ ชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดนอน และกระเป๋านักเรียน

*** เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการเรียนแล้วจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ***