เอกลักษณ์

เอกลักษณ์โรงเรียน

 

Student’s Uniqueness

 

โรงเรียนสองภาษาสร้างนักคิดด้วยการอ่าน


Bilingual School
We build thinkers through reading.  

 

mission1