เปิดรับสมัคร
นักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2567

SWR KIDS IN THE COMMUNITY

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กร่มเกล้าของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ webmaster.swr@gmail.com

Sarasas Witaed romklao School

124 Romklao Rd,. Klongsamprowet Larskrabang Bangkok 10520

Contact SWR :

แผนกสองภาษา 
โทร : 0-2360-8790-2 
โทรสาร : 0-2360-8799

แผนกอินเตอร์ 
โทร : 02-376-9010 

เวลาทำการ

เปิดภาคเรียน :: 
จันทร์ – ศุกร์ 07.00 – 17.00 น.
และ เสาร์ 08.30 – 16.00 น.

ปิดภากเรียน :: 
จันทร์ – เสาร์ 08.30 – 16.00 น.