โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
124 ถ.ร่มเกล้า เเขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
แผนกสองภาษา (Bilingual Programme)
โทรศัพท์ : 0-2360-8790-2
โทรสาร :  0-2360-8799
แผนก IEP (Intensive English Programme)
โทรศัพท์ : 0-2376-9010
อีเมล์ :  webmaster.swr@gmail.com
เวลาทำการ
เปิดภาคเรียน: จันทร์ – ศุกร์ 07.00 – 17.00 น. และ เสาร์ 8.30 – 16.00 น.
ปิดภาคเรียน: จันทร์ – เสาร์ 08.30 – 16.00 น.