• โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
  (SARASAS WITAED ROMKLAO SCHOOL)
 • เปิดดำเนินกิจการ ปี พ.ศ. 2545 บนเนื้อที่ 37 ไร่
  ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 65 ไร่ 2 งาน 43 ตารางวา
 •  เปิดสอน 2 แผนก
  1. เเผนกสองภาษา (Bilingual Thai-English)
  2. แผนก IEP (Intensive English Programme)
 • แผนกสองภาษา ตั้งอยู่เลขที่ 124 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ
  เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 บนเนื้อที่ 37 ไร่
  โทรศัทพ์ 0-2360-8790-2 โทรสาร 0-2-360-8799
 •  แผนก IEP ตั้งอยู่เลขที่ 154 ซ.พัฒนาชนบท 4 แขวง คลองสองต้นนุ่น
  เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 บนเนื้อที่ 28 ไร่
  โทรศัทพ์ 02-376-9010 โทรสาร 0-2376-9009

โรงเรียนประเภทสามัญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 2

สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้าเป็นโรงเรียนลำดับที่ 13 ของกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์

เป็นโรงเรียนลำดับที่ 5 ที่เปิดทำการสอนด้วยหลักสูตรสองภาษา (Bilingual Thai-English)
ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12 (Pre. K.G. -Grade 12)

เป็นโรงเรียนลำดับที่ 2 ที่เปิดทำการสอนด้วยหลักสูตรโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ IEP (Intensive English Programme)
ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 (P.P.1 – Y12)

ติดต่อสอบถาม
แผนกสองภาษา
โทรศัทพ์ 0-2360-8790-2 โทรสาร 0-2-360-8799

แผนก IEP
โทรศัทพ์ 02-376-9010 โทรสาร 0-2376-9009 

อีเมล์ :: webmaster.swr@gmail.com

 

เวลาทำการ
เปิดภาคเรียน : : จันทร์ – ศุกร์ 07.00 – 17.00 น.และ เสาร์ 8.30 – 16.00 น.

ปิดภาคเรียน :จันทร์ – เสาร์ 08.30 – 16.00 น.