เปิดรับสมัคร
นักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2566

SWR KIDS IN THE COMMUNITY

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กร่มเกล้าของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ webmaster.swr@gmail.com

Sarasas Witaed romklao School

124 Romklao Rd,. Klongsamprowet Larskrabang Bangkok 10520

Contact SWR :

แผนกสองภาษา 
โทร : 0-2360-8790-2 
โทรสาร : 0-2360-8799

แผนกอินเตอร์ 
โทร : 02-376-9010 

เวลาทำการ

เปิดภาคเรียน :: 
จันทร์ – ศุกร์ 07.00 – 17.00 น.
และ เสาร์ 08.30 – 16.00 น.

ปิดภากเรียน :: 
จันทร์ – เสาร์ 08.30 – 16.00 น.

นับถอยหลัง

Days
Hours
Minutes
Seconds

ใกล้ถึงเวลาการสอบ

ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียน
และอ่านหนังสืออย่างจริงจัง
เพราะความสำเร็จย่อมเกิดกับ
ผู้ที่มุ่งมั่นทุ่มเทเท่านั้น

The semester is almost over and the exams are near. We would like to encourage everyone to read your books and study hard. 
 
“Your success is achieved by your dedication in your studies.”