สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ จัดงานพิธีประสาทปริญญาบัตร และเปิดหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ จัดงานพิธีประสาทปริญญาบัตร และเปิดหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและมอบเหรียญเกียรตินิยม โดยมี ดร.สยมพร ทองเนื้อดี อธิการบดี ดร.อนุสรณ์ นามประดิษฐ์ รองอธิการบดี ดร.วริศนันท์ เดชปานประสงค์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมในพิธี ณ หอประชุมพิบูลย์สุวรรณภูมิ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ดร.สยมพร กล่าวว่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเครือสารสาสน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งที่ 4 ของจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีปณิธานความมุ่งมั่นในการจัดการการศึกษา ให้นักศึกษามีความรู้วิชาการตามสาขาต่างๆ มีทักษะเฉพาะทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่การเสริมสร้างจุดแข็งโดยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิเปิดสอน ระดับปริญญาตรีในคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สำหรับปริญญาโท เปิดสอนสาขาหลักสูตรบริหารการศึกษา สาขาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ “สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร เป็นครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 และ 2566 …

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ จัดงานพิธีประสาทปริญญาบัตร และเปิดหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 Read More »