ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ จัดงานพิธีประสาทปริญญาบัตร และเปิดหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ จัดงานพิธีประสาทปริญญาบัตร และเปิดหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและมอบเหรียญเกียรตินิยม โดยมี ดร.สยมพร ทองเนื้อดี อธิการบดี ดร.อนุสรณ์ นามประดิษฐ์ รองอธิการบดี ดร.วริศนันท์ เดชปานประสงค์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมในพิธี ณ หอประชุมพิบูลย์สุวรรณภูมิ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ดร.สยมพร กล่าวว่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเครือสารสาสน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งที่ 4 ของจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีปณิธานความมุ่งมั่นในการจัดการการศึกษา ให้นักศึกษามีความรู้วิชาการตามสาขาต่างๆ มีทักษะเฉพาะทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่การเสริมสร้างจุดแข็งโดยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิเปิดสอน ระดับปริญญาตรีในคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สำหรับปริญญาโท เปิดสอนสาขาหลักสูตรบริหารการศึกษา สาขาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ “สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร เป็นครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 และ 2566 …

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ จัดงานพิธีประสาทปริญญาบัตร และเปิดหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ในโอกาสสถาปนาสถาบันครบรอบ 9 ปี

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้าขอแสดงความยินดีกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ในโอกาสสถาปนาสถาบันครบรอบ 9 ปี และประกอบวจนพิธีกรรม เปิดอนุสาวรีย์รูปปั้นนักบุญยอห์น บอสโก ซึ่งท่านได้รับการสมญานามว่าเป็น “บิดาของเยาวชน” เพื่อเป็นเครื่องหมายถึงคณาจารย์ทุกท่านที่ต้องให้ความรัก เมตตาและดูแลลูกศิษย์อย่างทั่วถึง ณ ลานเอราวัณ ชั้น 1 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 🎀เนื่องในโอกาสครอบรอบ 9 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวงเสาร์ ตนประเสริฐ เป็นผู้ทำพิธี ในการนี้ขอขอบพระคุณท่านนายกสภาสถาบัน ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล ดร.ชวลิต หมื่นนุช อุปนายกสภา ผศ.ดร.ธนีนาฏ ณ สุนทร ที่ปรึกษาสถาบัน คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ที่ให้เป็นเกียรติร่วมในพิธีการนี้ ณ วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567🎀 #แผ่นดินแห่งปัญญาและโอกาส #SVIT #สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ #Suvarnabhumi_Institute_of_Technology